Těžba dřeva

Těžbu dřevní hmoty na lesních pozemcích provádíme šetrně, tak aby co nejméně trpělo životní prostředí. Proto využíváme  jak klasické ruční těžby tak i strojové.